Jakou péči porodních asistentek mají k dispozici ženy v Anglii? Střípky ze stáže…

Už je to nějaký týden, co jsem se vrátila ze stáže zaměřené na komunitní práci porodních asistentek (v rámci projektu COST). Byla jsem moc natěšená a zvědavá. Moc jsem se těšila na ochutnávku práce porodních asistentek v komunitním prostředí, na návštěvu porodních center, na setkání se zajímavými lidmi a také na moře, protože jsem byla ve městě Bournemouth, na jihozápadě Anglie.

Kdybych měla zážitky ze stáže shrnout do několika slov, byla by to tato: vděčnost – údiv, že je to možné – spolupráce porodních asistentek – partnerství mezi lékařem a porodní asistentkou – podpora zdravého těhotenství a přirozeného porodu – respekt k přáním žen – vzdělávání se – vzájemná podpora – supervize – specializace porodních asistentek na konkrétní problematiku – porodní centra vedená porodními asistentkami – návštěvní činnost v komunitním prostředí jako samozřejmost. 

A co jsem během mé stáže vše zažila? Bylo toho opravdu hodně. Měla jsem možnost projít si Univerzitu v Bournemouth a mít krátkou přednášku pro studenty porodní asistence. Poté jsme diskutovali o studiu u nás a v Anglii. Diskutovali jsme o jejich praxi, která běžně zahrnuje i práci v komunitním prostředí. Každá studentka má k dispozici svojí brašnu s pomůckami do komunitního prostředí a také svojí mentorku, která ji sleduje a podporuje v průběhu celého studia. U nás toto většinou nefunguje. Komunitní péče porodních asistentek nebývá plošně dostupná a studentky tak tráví většinu své praxe v porodnicích. Nemají tak možnost se při studiu oficiálně dostat do porodního domu vedeného porodními asistentkami (žádný u nás zatím není), k návštěvní činnosti v těhotenství a po porodu. Studentky porodní asistence v Anglii se mohou při svém studiu dostat legálně i k domácímu porodu. Domácí porod se v Anglii nerovná sprostému slovu. Je to legitimní volba každé ženy. Na domácí porody zde bývají často vyčleněné speciální skupiny porodních asistentek, které mají plnou podporu dalších zdravotníků, pokud dojde k nějaké komplikaci (probíhá zde selekce žen vhodných k domácímu porodu, bez zatížené anamnézy).

Dále jsem měla možnost se setkat s několika milými porodními asistentkami a diskutovat o jejich práci a také si prohlídnout několik porodních center (NHS maternity unit in Poole, NHS maternity center in Weymouth, Birth center led by midwives in New Forrest, in Bournemouth). Více je na fotografiích:

Komunitní práce porodních asistentek

833 848 849

Porodní centra vedená porodními asistentkami

Závěrem bych ráda řekla, že jsem byla NADŠENÁ z přístupu porodních asistentek k vedení porodu a k podpoře žen v těhotenství a po porodu. V Anglii je kladen velký důraz na podporu přirozenosti, je zde velký respekt k těhotné ženě a k jejím přáním. Společnost zároveň velmi profesi porodních asistentek uznává a plně jí důvěřuje. Angličané milovali seriál Call the midwife (podle stejnojmenné knihy od porodní asistentky Jennifer Worth), který se vysílal před několika lety. Mladé ženy jsou zde vedeny k tomu, že jednou je na jejich cestě mateřstvím bude doprovázet zcela určitě porodní asistentka (midwife) a až v případě komplikací lékař. Možná se budete divit, ale i těhotenské poradny zde vedou porodní asistentky 🙂 a se zdravotními problémy se pak obracejí k lékařské konzultaci, či až poté předají ženu do lékařské péče. Těhotenství a mateřství je zde velmi opečováváno, žena není v tomto přechodovém období nikdy sama…

Na závěr tohoto článku bych velmi ráda bych poděkovala panu Profesorovi Edwinovi van Teijlingenovi, který mě do Bournemouth pozval. Profesor Teijlingen je profesor sociologie medicíny na Univerzitě v Bournemouth. Celý svůj vědecký život se zajímá o problematiku porodnictví – snad možná proto, že je původem ze „země porodních asistentek“, z Holandska, a také snad proto, že jeho manželka je také porodní asistentka. Profesor Teijlingen dlouhodobě podporuje změny v porodnické péči v Nepálu a rád pomáhá, kde to jde…. Bylo mi velkou ctí potkat takového člověka :-).

Eva Hendrych Lorenzová
Jsem porodní asistentka a již několik let se věnuji podpoře žen na jejich cestě mateřstvím. V projektu Obejmutí po porodu se snažím ženám ukazovat, jak být maminkami, ale přitom neztratit sebe samotné. A jak mě napadlo založit Obejmutí po porodu? Více se dočtete tady>>
Komentáře